tr | en
4
Mar
2017
Sınavın Vazgeçilmezi
Kategori: 

Sınava girdiğinizde sizden ilk istenen önünüzdeki sanal sunucuda bir görev (örneğin belirli bir dizini başka bir dizin altında arşivlemek gibi) yerine getirmenizdir. Doğal olarak sizin de ilk tepkiniz 'İyi de bu sunucunun şifresi nedir?' sorusunu sormak olacaktır.

Gerçekte sizden beklenen ilk görev tabii ki herhangi bir yöntemle önünüzdeki sistemin root şifresini sıfırlamanızdır. Aksi durumda sınavda başarısızlık kesindir.

Şifre sıfırlamanın çeşitli yöntemleri olmakla birlikte burada en sıradan çözümünü anlatacağım:

1. Sunucuyu başlatın ve GRUB2 menüsü çıkana dek bekleyin.

2. Yükleme menü ekranında herhangi bir tuşa tıklayarak otomatik yüklemeyi durdurun ve sistem seçimi menüsünde 'e' tuşuna basarak betiği görüntüleyin

3. Oklarla alt satırlara doğru ilerleyin ve "linux" ile başlayan satırın sonuna aşağıdaki parametreyi ekleyin.

rd.break

4. Aşağıdaki komutu kullanarak kök dizinini yazılabilir kipte yeniden bağlayın

switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot

5. Ardından aşağıdaki komut ile kök dizinini etkinleştirin

switch_root:/# chroot /sysroot

yukarıdaki işlem sonrasında aşağıdaki şekilde bir komut istemi (prompt) belirecektir.

sh-4.2# 

6. root kullanıcısının şifresini değiştirin

sh-4.2# passwd

İstendiğnde yeni root şifresini girin ve ardından doğrulamak üzere aynı şifreyi yeniden girin.

8. Şifre değiştirme işlemi sonrasında ilgili dosyaların SELinux etiketleri bozulacağı için açılışta dosya sisteminin yeniden etiketlenmesini sağlamak üzere aşağıdaki komutu çalıştırın

sh-4.2# touch /.autorelabel

Uyarı: Bu işlem nedeniyle sistemin yüklenmesi normale kıyasla biraz daha uzun zaman alacaktır. O nedenle sürenin çok değerli olduğu sınav için SELinux etiketlerini bozmayacak alternatif bir yöntem geliştirmenizde fayda olacaktır.

9. Ard arda iki exit ile sistemin yeniden başlamasını sağlayın

sh-4.2# exit
switch_root:/# exit

Sistem yüklemesi tamamlandığında artık yeni şifreniz ile sisteme giriş yaparak sizden istenen ilk görevi yerine getirebilirsiniz.